Geloven in Loch Ness of toch niet
door Gerard Mesman


EINDHOVEN - ‘Niet alles wat je ziet is waar, en niet alles wat je niet kunt zien is er niet. Je ziel, de lucht, een scheet.’ Hetpaarddatvliegt neemt in haar derde voorstelling het onderwerp geloven echter niet alleen ‘luchtig’ op, maar het jeugdtheatergezelschap wil zeker ook serieus zijn.


Maar hoe pak je een onderwerp aan, dat zover weggezakt lijkt te zijn in een wereld die vooral rationeel wil zijn? Het gezelschap dat zelf zegt ‘graag gevoelige zaken aan te snijden’, denkt met de hulp van het monster van Loch Ness een brug te kunnen slaan tussen de mythische wereld van het kind en het wetenschappelijke universum van de ouders. Een interessante existentiële exercitie.

Allereerst valt het prachtige decor op, met een heus kottertje ‘Nessie 13’ als middelpunt. Als de aanlegsteiger is omgeturnd tot het ondoorzichtige water van Loch Ness, tuffen we romantisch naar het geografische centrum van dit legendarische meer. Het avontuur begint natuurlijk pas goed als de motor niet meer wil starten. De twee zussen en broer worden dan op zichzelf teruggeworpen, waarmee dieper liggende karakterlagen aan bod kunnen komen. Honger en dorst blijken geen item, van paniek is geen sprake en ook de urgentie van hulp is bij de drie niet overheersend aanwezig. Nee, de magie van deze plek is hun belangrijkste zorg, waarbij in het kielzog van de vraag of ze het monster nog te zien zullen krijgen, geloven en God naar voren komen.

Een aanstekelijke theatrale vorm, waarin de avontuurlijke verhaallijn én de levensvragen elkaar op een natuurlijke wijze kruisen. In de cruciale scène waarin bange zus Lava haar zusje Maan voor gek verslijt, omdat zij beweert het monster in de mist gezien te hebben, gaat het spel echter wringen, doordat Lava haar sterke afwijzing een fractie later inruilt voor een volledig geloven. In een sneltreinvaart moeten we hier de bocht nemen, en dat lukt niet zonder veel geloof aan onze kant. Met wat meer aandacht en tijd voor deze omslag, hebben we er een prikkelende en oogstrelende voorstelling bij over een onderwerp dat nog veel besproken kan worden in een ontkerkelijkte samenleving die zoekt naar antwoorden buiten het bereik van de wetenschap, zoals bijvoorbeeld de vraag van broer Krijt: ‘Wat ligt er achter de grenzen van ons universum?’

Gezien de première ‘Loch Ness’ door het Eindhovense jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt op zondag 14 januari in Plaza Futura. Idee, tekst en spel: Loek Beckers, Annemiek en Reem Wittenbols. Nog te zien op tournee door Nederland en België.